Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Α. Π: Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΔΞ 2014 22.07.2014 Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συμβολαιογραφικές πράξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4178/2013.

2014-07-23 10:32

Α. Π: Δ12Α 1107659 ΕΞ 2014 21.07.2014 Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

2014-07-23 10:26

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛΑ 1100944 ΕΞ 2014 08.07.2014 Εντατικοποίηση διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (προληπτικών ελέγχων).

2014-07-17 12:13

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ 2014 30.06.2014 Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

2014-07-17 11:48

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1097133 ΕΞ2014 01.07.2014 Χρονικό σημείο συνδρομής προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/13.

2014-07-17 11:44

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1099005 ΕΞ 2014 03.07.2014 Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών σε συνταξιούχους οφειλέτες του ΟΓΑ οικονομικού έτους 2014.

2014-07-17 11:40

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1084609 ΕΞ 2014 02.06.2014 Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013.

2014-07-17 11:38

Αριθ.Πρωτ: Δ12Α 1103636 ΕΞ2014 14.07.2014 Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014.

2014-07-17 11:26

ΔΕΛ Γ 1100897 ΕΞ 2014 08.07.2014 Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού προστίμου.

2014-07-17 11:17

Aρ. πρωτ. 21387/1248 25.06.2014 Άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε περιοχή άλλου ιατρικού συλλόγου.

2014-06-26 10:47

Αριθμ. Πρωτ.: 12471 29.05.2014 Ζητήματα λογιστικής καταχώρησης χρηματοδοτήσεων που λαμβάνονται έναντι των εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009.

2014-06-26 10:42

Α.Π.: 21035 05.05.2014 Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών ...

2014-06-26 10:37

Αρ. Πρωτ.Δ12 Α 1092647 ΕΞ 2014 19.06.2014 Εφαρμογή των αποφάσεων Ολομέλειας ΣτΕ για το επίδομα αλλοδαπής και το επίδομα βιβλιοθήκης.

2014-06-25 11:05

Αρ. Πρωτ: Δ13Α 1088562 ΕΞ 2014 05.06.2014 Φορολογική αντιμετώπιση των κουμπαράδων είσπραξης δωρεών του....

2014-06-23 11:16

Α. Π.: Δ12Β 1091312 EΞ2014 18.06.2014 Φορολογική μεταχείριση ζημιών ή κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από το υποκατάστημά της.

2014-06-23 11:12

Αριθ. Πρωτ: Δ12Α 1088596 ΕΞ 2014 11.06.2014 Φορολογική μεταχείριση εργασιών ανακαίνισης σε ακίνητο που έχει δωρεάν παραχωρηθεί.

2014-06-23 11:09

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1087402ΕΞ2014 06.06.2014 Χορήγηση βεβαίωσης για το ποσό που λαμβάνει αντιρρησίας συνείδησης, αντί εξόδων τροφής και στέγης, ο οποίος εκπληρώνει τη στρατιωτική του θητεία εκτελώντας κοινωνική υπηρεσία.

2014-06-23 11:07

Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 2014 19.06.2014 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

2014-06-23 11:04

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1043306 ΕΞ 2014 05.03.2014 Μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου και πώλησή του σε τρίτο πρόσωπο πριν την λήξη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού – Εφαρμογή της ΠΟΛ 1083/2008.

2014-06-07 11:13

Α.Π. Δ12A 1085783 ΕΞ 2014 02.06.2014 Φορολογική αντιμετώπιση μισθού που καταβάλλεται σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία.

2014-06-07 11:09

Α. Π. Γ12Α 1085785 ΔΞ2014 04.06.2014 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε κοινωνία κληρονόμων.

2014-06-07 11:04

Α.Π.: Δ12Α 1085250 EΞ 2014 02.06.2014 Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία.

2014-06-07 10:54

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1083016 ΕΞ 2014 28.05.2014 ΕΝ.Φ.Ι.Α. για ακίνητο το οποίο έχει εκμισθωθεί από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

2014-06-02 14:22

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1083591 ΕΞ 2014 30.05.2014 Διευκρινήσεις σχετικά με καταβληθείσα εφάπαξ παροχή από ομαδικό ασφαλιστήριο.

2014-06-02 14:18

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1080610 ΕΞ 2014 22.05.2014 Υποχρέωση δήλωσης ακινήτου στο Ε1 και στο Ε2 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

2014-06-02 14:16
Άρθρα: 1 - 25 από 1563
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>