Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ

Αριθμ. Πρωτ. Φ09/544 21.07.2014 Αξιολόγηση υπαλλήλων.

2014-07-23 11:03

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 573 17.07.2014 Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ..

2014-07-23 10:59

IKA Α02/1102/72 10.07.2014Συμπλήρωση οδηγιών για την απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

2014-07-23 10:58

IKA Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/139 18.07.2014 Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

2014-07-23 10:51

IKA Αριθ.Πρωτ. Σ07/ΓΕΝ/31 10.07.2014 Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο πληρωμής συντάξεων, εξαίρεσης από τον κλάδο ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θεώρησης της Δήλωσης Δικαιούχου Παροχής Σύνταξης (Βεβαίωσης Ζωής) για συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κατοικούν μόνιμα...

2014-07-23 10:48

IKA 50 11.07.2014 Α. Διαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα με αναπηρία, από 1/1/2014 και μετά Β. Συμπληρωματικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013 σχετικά με τη διαχείριση ...

2014-07-23 10:42

IKA Αριθμ. Πρωτ. Γ99/126 07.07.2014 Απαγόρευση καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, διαδικασία ελέγχων, πιστοποίηση παραβάσεων.

2014-07-23 10:34

IKA 49 10.07.2014 1. Απογραφή των εμμέσων ασφαλισμένων (προστατευομένων μελών) και των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου. Επανακαθορισμός/απλοποίηση των διαδικασιών απογραφής και μεταβολής στοιχείων των ασφαλισμένων. 2.Τροποποίηση της διαδικασίας ...

2014-07-23 10:30

IKA Αριθ. Πρωτ. Γ32/ 280 08.07.2014 Παράταση προθεσμίας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

2014-07-23 10:24

IKA Αριθ. Πρωτ. Ε40 / 546 07.07.2014 Επισημάνσεις για τον Έλεγχο Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.), και το χρόνο ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας.

2014-07-23 10:21

IKA Αρ. πρωτ.: Δ56/Γ/10 26.06.2014 Εφαρμογή του άρθρου 8§2 & 4 της Διμερούς Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ Ελλάδος – Αυστραλίας.

2014-07-23 10:17

IKA 48 27.06.2014 Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού – Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Επιβολή ...

2014-07-23 10:13

IKA 47 25.06.2014 Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής των συντάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από 1/7/2014.

2014-07-23 10:08

IKA 46 27.06.2014 Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014.

2014-07-23 10:04

IKA Αριθ. Πρωτ. Σ90/19 17.06.2014 Μεσολάβηση τρίτων, μη νομίμως εξουσιοδοτημένων προσώπων, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ασφαλισμένων του Ιδρύματος.

2014-06-25 11:26

IKA Αριθ. Πρωτ. Σ00/63 12.06.2014 Επισημάνσεις σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών κατά των προσώπων που εισέπραξαν αχρεωστήτως παροχές και συναφή θέματα.

2014-06-25 11:23

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α05/1105/30 12.06.2014 Συμπλήρωση οδηγιών για τη διερεύνηση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης κατόπιν Υ.Δ.Α.Α.Β..

2014-06-25 11:20

IKA Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/119 10.06.2014 Ορθή κοινοποίηση του σχεδίου εντύπου Κ5 που αφορά την συναλλαγή πληρωμής παραβόλου Κ.Ε.Π.Α..

2014-06-25 11:18

IKA Αριθμ. Πρωτ. T01/652/38 11.06.2014 Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2014-06-25 11:15

IKA 45 11.06.2014 Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.

2014-06-23 11:56

IKA Α11/181 02.06.2014 Aσφαλιστική ικανότητα ανέργων.

2014-06-07 11:39

IKA Σ78/10 02.06.2014 Απασχόληση συνταξιούχων. 1. Κοινοποίηση οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 περί ταυτόχρονης λήψης μισθού και σύνταξης ...

2014-06-07 11:36

IKA Αρ.πρωτ. Π51/19 30.05.2014 Ειδοποιήσεις ιατρών του Ειδικού Σώματος για την συμμετοχή τους στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

2014-06-07 11:31

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε85/39 02.06.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/11-4-2014 τ.Α΄) – Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης από 1/6/2014 του Ε.Β.Κ.Ν.Π..

2014-06-02 13:15

IKA Αριθμ. Πρωτ.: Α42/3 28.05.2014 Μη καταβολή Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2014.

2014-06-02 13:13
Άρθρα: 1 - 25 από 869
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>