Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ

IKA Αριθ. Πρωτ. Σ90/19 17.06.2014 Μεσολάβηση τρίτων, μη νομίμως εξουσιοδοτημένων προσώπων, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ασφαλισμένων του Ιδρύματος.

2014-06-25 11:26

IKA Αριθ. Πρωτ. Σ00/63 12.06.2014 Επισημάνσεις σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών κατά των προσώπων που εισέπραξαν αχρεωστήτως παροχές και συναφή θέματα.

2014-06-25 11:23

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α05/1105/30 12.06.2014 Συμπλήρωση οδηγιών για τη διερεύνηση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης κατόπιν Υ.Δ.Α.Α.Β..

2014-06-25 11:20

IKA Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/119 10.06.2014 Ορθή κοινοποίηση του σχεδίου εντύπου Κ5 που αφορά την συναλλαγή πληρωμής παραβόλου Κ.Ε.Π.Α..

2014-06-25 11:18

IKA Αριθμ. Πρωτ. T01/652/38 11.06.2014 Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2014-06-25 11:15

IKA 45 11.06.2014 Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.

2014-06-23 11:56

IKA Α11/181 02.06.2014 Aσφαλιστική ικανότητα ανέργων.

2014-06-07 11:39

IKA Σ78/10 02.06.2014 Απασχόληση συνταξιούχων. 1. Κοινοποίηση οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 περί ταυτόχρονης λήψης μισθού και σύνταξης ...

2014-06-07 11:36

IKA Αρ.πρωτ. Π51/19 30.05.2014 Ειδοποιήσεις ιατρών του Ειδικού Σώματος για την συμμετοχή τους στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

2014-06-07 11:31

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε85/39 02.06.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/11-4-2014 τ.Α΄) – Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης από 1/6/2014 του Ε.Β.Κ.Ν.Π..

2014-06-02 13:15

IKA Αριθμ. Πρωτ.: Α42/3 28.05.2014 Μη καταβολή Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2014.

2014-06-02 13:13

IKA 43 28.05.2014 Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4264/2014 σχετικά με την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

2014-06-02 13:09

IKA 42 26.05.2014 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

2014-06-02 12:50

IKA 41 26.05.2014 Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του ν.4141/2013 και του άρθρου τρίτου παρ. Α του ν.4254/2014 που αφορούν θέματα αναγκαστικής είσπραξης.

2014-06-02 12:49

IKA 40 21.05.2014 Παροχές ασθένειας σε χρήμα.

2014-06-02 12:45

ΙΚΑ 38 14.05.2014 Α. Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2014. Β. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 8 παρ. 1 του ν. 4237/2014.

2014-05-15 13:11

IKA 36 07.05.2014 Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4225/2014, περί διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ των Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και των Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης.

2014-05-12 11:00

IKA 38 08.05.2014 Εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του τ. ΟΠΑΔ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2014-05-12 10:57

IKA Αριθ. Πρωτ.: Π13 / 16 06.05.2014 Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας.

2014-05-08 11:09

IKA 35 06.05.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 Ν.4225/2014.

2014-05-08 11:05

IKA Αριθ. Πρωτ. 34 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4251/2014 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Συμπληρωματικές οδηγίες.

2014-05-08 11:03

IKA Αριθμ. Πρωτ. Π06/44 05.05.2014 Παροχή διευκρινίσεων περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)»

2014-05-08 10:59

IKA Γ32/13 02.05.2014 Δράσεις για την επιτάχυνση των απονομών συντάξεων.

2014-05-03 11:44

IKA 33 28.04.2014 Γνωστοποίηση των διατάξεων του ν. 4250/2014.

2014-05-03 11:41

IKA Αριθ. Πρωτ. Ε41/82 25.04.2014 Διαχείριση περιπτώσεων ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις και οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ.174/τ.Α΄/08-08-2013).

2014-05-03 11:37
Άρθρα: 1 - 25 από 855
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>