Είναι δωρεάν, Δεν πληρώνετε ούτε λεπτό. - Φορολογικός Οδηγός 2015-2016  ο μοναδικός με online εφαρμογή Ε1-ΤΑΧ για την προετοιμασία και τον έλεγχο της φορολογική σας δήλωσης.

E1-TAX μοναδική online εφαρμογή και ΔΕΝ αποθηκεύει στοιχεία σας

Μήνυμα του TAXnews: Ο σκοπός της δωρεάν διάθεσης της μοναδικής online εφαρμογής Ε1-ΤΑΧ για τον υπολογισμό όλων των Φόρων, Εισφορών και Τελών του εντύπου Ε1 είναι να βοηθήσει στο μέγιστο δυνατό ώστε να γίνουν κατανοητά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.

Οδηγίες Χρήσης για την Εφαρμογή του ΠΟΛΥ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ (E1-TAX μοναδική online εφαρμογή)

Για τον υπολογισμό του πολυ-εκκαθαριστικού πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες...

1. Συμπλήρωση της δήλωσης κατά τον συνήθη τρόπο.

2. στο πολύ-εκκαθαριστικό να απαντήσετε στα βασικά ερωτήματα...

    A) Αν εξαιρείστε από τη ειδική εισφορά αλληλεγγύης πχ. Είστε μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ.  

        “Εμπίπτετε στις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 29 Ν.3986/2011 (Εξαίρεση από την εισφορά)”

    B) Αν είστε επιτηδευματίας απαντήστε για τον υπολογισμό του τέλους επιτηδεύματος.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε της υπηρεσίες μας για εμπορική χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου γίνεται στην σελίδα της ΓΓΠΣ www.taxisnet.gr η εφαρμογή μας είναι δοκιμαστική-DEMO

Λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας του Εντύπου Ε1 παρακαλείσθε να ελέγχετε τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στην Δήλωση.

Θα θέλαμε να είστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τους προσυμπληρωμένους κωδικούς σε πολλές περιπτώσεις οι φορείς, οι εργοδότες  και οι τράπεζες στέλνουν λάθος στοιχεία στο taxisnet λόγω των  μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση οδηγιών και αποφάσεων για τον νέο φορολογικό νόμο που ισχύει από 1-1-2015, το taxisnet δίνει την δυνατότητα σε μερικές περιπτώσεις να γίνει επιλογή από τον φορολογούμενο για την υποβολή των σωστών στοιχείων και επίσης την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους φορείς και εργοδότες για την σωστή έκδοση των βεβαιώσεων 2015. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι κωδικοί με τα στοιχεία της βεβαίωσης, επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής της με βάση τον Οδηγό για τις Βεβαιώσεις Αποδοχών κλπ.

Το DEMO της Ε1-ΤΑΧ εφαρμογής είναι να παρουσιάσει το “Φορολογικό Σύστημα” το οποίο βασίζεται σε τεκμήρια και φανταστικά εισοδήματα για τον υπολογισμό φόρων σε κοινωνικές ομάδες που κυρίως πλήττονται από την ανεργία.  Δημόσιο συμφέρων δεν είναι αυτό το φορολογικό σύστημα που έχουμε, αλλά το φορολογικό σύστημα που θα θέλαμε να έχουμε. Η DEMO εφαρμογή αυτή την στιγμή ΔΕΝ έχει την δυνατότητα να βγάλει την εκκαθάριση του taxisnet για ΌΛΕΣ τις περιπτώσεις, γιατί δεν ξέρουμε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και θα γίνουν γνωστές το προσεχές διάστημα.

Φορολογικός Παραλογισμός 1 ευρώ + 1 ευρώ = 2.222 ευρώ φόρος

Η φορολογία στην διαφορά τεκμηρίων έχει ως εξής…
    Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ΚΦΕ, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται:

α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή (Αφορολόγητο 9600 ευρώ)

β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ΚΦΕ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις. (Αφορολόγητο μηδέν 0 ευρώ 26% ο φόρος + 75% η προκαταβολή)

γ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29του ΚΦΕ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση. (Αφορολόγητο μηδέν 0 ευρώ 26% ο φόρος + 75% η προκαταβολή)

δ) σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο. Α. Ε.Δ). (Αφορολόγητο 9600 ευρώ)

ε) Δεν εφαρμόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (άγαμος 3000 ευρώ ή έγγαμος 2500 και 2500 ευρώ) εφόσον ο φορολογούμενος ή τα εξαρτώμενα μέλη αποκτούν εισόδημα μόνο από τόκους και ακίνητα. (Αφορολόγητο μηδέν 0 ευρώ 26% ο φόρος + 75% η προκαταβολή)

Για την καλύτερη απεικόνιση της εφαρμογής μας προτείνουμε τον browser Mozilla Firefox

E1-TAX σύμφωνα με όσα ορίζονται άνω (νέος ΚΦΕ) για την διαφορά τεκμηρίων.